Did MediaFire Get Shut Down?

Mediafire đã không bị đóng cửa. Họ đã có một số bảo trì thường xuyên đã mất nhiều thời gian hơn bình thường. Trang web tạm thời của họ giải thích điều này đã bị chìm ngập trong giao thông hoặc Mediafire đã đưa ra quyết định tính toán để cho phép mọi người freak out và lây lan thương hiệu của họ trên internet! Các cập nhật dưới đây là từ cũ đến mới.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Chỉ cần cố gắng đi đến MediaFire và nó không tải lên. Nghe một tin đồn nơi này đã đóng fuck xuống. Tôi sẽ giả định vi phạm bản quyền âm nhạc là quá trách nhiệm? Porn? Tài liệu nhạy cảm? Làm thế nào chúng ta sẽ làm cho nó mà không có MediaFire? Fuck.

Không có gì bí mật rằng bất cứ ai cũng có thể tìm kiếm Google cho tên nhóm mediafire và nhận được một liên kết MediaFire tới một tệp zip. Tải xuống và bạn có album miễn phí. Siêu nhanh và nguy hiểm hơn bất cứ thứ gì như Napster, KaaZa, hoặc SoulSeek. Tôi tự hỏi nếu điều này cuối cùng đã bắt kịp với họ?