Điều khoản dịch vụ

1. GIỚI THIỆU DỊCH VỤ

chúng tôi cung cấp dịch vụ Mua hàng hộ, là trung gian thực hiện việc Thanh toán và Vận chuyển đơn hàng của Người mua hàng ở Việt Nam với Người bán trên các website bán hàng ở Trung Quốc, thông qua công cụ đặt hàng tại địa chỉ

 

Thông qua website, Quý khách dễ dàng thực hiện việc đặt hàng từ các website bán hàng tại Trung Quốc, bằng tiếng Trung một cách dễ dàng.

2. CÁCH THỨC MUA HÀNG VÀ THANH TOÁN

2.1. Tài khoản mua hàng

Trước khi mua hàng, Quý khách cần phải đăng ký một tài khoản trên website nhaphangkinhdoanh.com và cung cấp các thông tin cá nhân chính xác theo biểu mẫu đã quy định.

– Cam kết có trách nhiệm bảo vệ những thông tin người dùng, không được sử dụng cho mục đích nào khác ngoài hệ thống mà Quý khách đã đăng ký;

– Quý khách có trách nhiệm bảo vệ sự riêng tư đối với tài khoản của mình, không chịu trách nhiệm về việc sử dụng tài khoản mà các lỗi phát sinh từ phía người sử dụng.

2.2. Phương thức mua hàng

Để mua hàng, Quý khách thực hiện việc đặt hàng trực tiếp trên website của Người bán tại Trung Quốc, sau đó, thông qua công cụ đặt hàng, sẽ ghi nhận và thực hiện việc thanh toán và vận chuyển về cho Quý khách.

– Quý khách đặt mua hàng trực tiếp trên website của Người bán sau đó thanh toán tổng số tiền hàng cho;

– Phí vận chuyển sẽ được tính sau khi hàng về tới kho của, Quý khách cần thanh toán trước khi nhận hàng căn cứ vào trọng lượng thực tế của đơn hàng và bảng giá vận chuyển.