About Us

Chúng ta là thế giới, chúng ta là con cái
Chúng tôi là những người làm cho một ngày sáng
Cho nên hãy bắt đầu cho đi
Có một sự lựa chọn chúng tôi đang thực hiện
Chúng ta đang cứu mạng sống của chúng ta
Nó thật sự chúng ta sẽ làm cho một ngày tốt hơn
Chỉ bạn và tôiGửi cho họ trái tim của bạn để họ biết rằng ai đó quan tâm
Và cuộc sống của họ sẽ mạnh mẽ hơn và tự do hơn
Như Đức Chúa Trời đã chỉ cho chúng ta bằng cách biến đá thành bánh
Vì vậy, tất cả chúng ta phải cho vay một bàn tay giúp đỡ

Blog Kinh doanh sẽ đem đến cho bạn những tin tức giúp bạn tự tin khi chém gió với tất cả mọi người.